چكش تخريب (بتن كن) 1800وات

چكش تخريب (بتن كن) 1800وات

چكش تخريب (بتن كن) 1800 وات ادن
قطركارتريج30ميليمتر
سيستم حفاظت از ارتعاش ولرزش
طراحي مستحكم وسبك
قدرت وتوان 1800وات
تعدادضربه2900 ضربه در دقيقه
سرعت عملكرد فوق العاده
مناسب براي تخريب سطوح مختلف
داراي زغال ودوعدد قلم يدكي

چكش تخريب (بتن كن) 1800وات