دریل چپ گرد -راست گرد مدل : ED - 8005 / ED - 8006

دریل چپ گرد -راست گرد مدل : ED - 8005 / ED - 8006

دریل چپ گرد -راست گرد   مدل :    ED - 8006
  
  •  دریل چپ گرد -راست گرد برقی در دو مدل ( ED-8005) - ( ED-8006) 
  •  برند ادون 
  • برق تک فاز 
  •  محصولی با دوام 
  •  جنس درجه یک
  • پرقدرت 
  •  دسته راحت ومحکم

دریل چپ گرد -راست گرد مدل : ED - 8005 / ED - 8006