بويبراتوركولي بنزيني مدلBG430

بويبراتوركولي بنزيني مدلBG430

 • نوع متور:4 زمانه هوا خنک 
 • وزن کلی 10 کیلو گرم 
 • دور متور 8500 دور در دقیقه 
 • کاربرات دیاگرمی 
 • نوع سوخت بنزین/روغن تركيبي
 • گنجایش باک بنزین :0.76 لیتر
 • شلنگ دومتري 
 • سبك
 • داراي دكمه خاموش روشن بر روي شلنگ 
 • ضامن گاز برروي شلنگ جهت افزايش وياكاهش سرعت 
 • لوازم جانبي:
 •                   شلنگ١اينچ٢متر طول
 •                   باك دو مخزنه جهت مخلوط بنزين وروغن 
 •                   قيف
 •                   آچار شمع
 •                   دفترچه راهنما)

بويبراتوركولي بنزيني مدلBG430