قیچی برش میلگرد برقی 22

قیچی برش میلگرد برقی 22

  • برش فوق العاده سریع  کمتر 2 ثانیه برای میلگرد 22
  • وزن دستگاه : 20 کیلوگرم بادسته بندی 
  • توان برق 220 ولت 
  • حمل آسان 
  • جایگزینی سریع تیغه ها
  • برش نرم وسریع 
  • جنس اصلی 
  • دسته محکم وبادوام 

قیچی برش میلگرد برقی 22