دوره آموزشی رایگان HSE

شرکت پویا جاوید ایزیرتا برگزار میکند

ویبنار تخصصی 

 سرفصل های دوره شامل:
 • ایمنی در کارگاه 
 • حفاظت فردی
 • حفاظت دستگاه های پرس وتزریق پلاستیک
 • حمل ونقل
 • حفاظت فنی وبهداشت
 • حفاظت ماشین های خردکن وآسیاب
 • حفاظت ماشین های مخلوط کن وهمزن درکارگاه ها
 • بابهره گیری از اساتید وکارشناسان HSE
              تاریخ شروع دوره : اردیبهشت ماه 99

 • متقاضیان جهت ثبتنام به کارشناس دوره های آموزشی کوتاه مدت شرکت ایزیرتا (سهامی خاص) با شماره های 
  09129739571-2 هماهنگ فرمایید.
شرکت برای عموم آزاد است. 


دوره آموزشی اجرای سازه های بتن آرمه ( باروش های نوین)

شرکت پویا جاوید ایزیرتا (سهامی خاص) برگزارمیکند

            دوره آموزشی اجرای سازه های بتن آرمه  (با روش های نوین)

 متقاضیان جهت ثبت نام به حوضه اداری ومالی دانشگاه آزاد سقز مراجعه نمایید.               08736244751

مدرس دوره : هیوا بنده ای        عضوهیئت مدیره شرکت ایزیرتا